24 april 2020

Bedrijfsoverdracht familiebedrijf tijdens coronacrisis

Het coronavirus heeft enorm veel invloed op de maatschappij en de economie. Zo ook op bedrijfsoverdrachten. Misschien stond je net op het punt je familiebedrijf over te dragen of misschien speelde je nog met de gedachte. De onwerkelijkheid van de huidige situatie werkt verlammend. Toch is het niet het moment om te stoppen met het maken van plannen. 

De impact van de coronacrisis

Daar waar de economie een paar maanden geleden floreerde, zijn de vooruitzichten nu door de coronacrisis ineens onzeker. De overheid komt weliswaar in actie en biedt overheidssteun. Dat is natuurlijk prettig, maar uiteindelijk moet elk bedrijf straks weer op eigen benen kunnen staan. Dat er twijfels en vragen ontstaan rondom een bedrijfsoverdracht is begrijpelijk. Bovendien blijkt in de praktijk dat veel ondernemers moeite hebben met het vormgeven van een strategie, COVID-19 of niet. Het onzekere toekomstbeeld kan dat alleen maar versterken. Desondanks raden wij aan om juist nu goed na te denken over de toekomst; over een strategie en visie, die verder kijken dan een paar maanden. 

Veel voorkomende vragen bij de verkoper

Vragen die tijdens de coronacrisis een nog grotere rol spelen, dan anders bij bedrijfsopvolging, zijn met name gerelateerd aan bedrijfswaarde en personeel. 

Het antwoord op deze vragen ligt niet voor de hand en vraagt om een zorgvuldig doordachte visie, strategie en plan. 

Scenario’s bepalen en anticiperen op de effecten

Eén ding is zeker: het toekomstscenario is nu niet eenduidig. We raden aan om de verschillende scenario’s in kaart te brengen en nu alvast te anticiperen op de gevolgen van de coronacrisis. Denk aan liquiditeitsproblemen door tekorten of door prijsopdrijving in de keten, een afnemende vraag en personeel dat mogelijk uitvalt of minder productief is door de omstandigheden. Sta open voor nieuwe initiatieven, ontken de situatie niet en benader het realistisch. 

Scenario’s goed doorrekenen

Het is van belang om niet te veel op gevoel en intuïtie te sturen, maar de scenario’s goed door te rekenen. Misschien heb je de strategische positie van je onderneming al onderzocht of laten onderzoeken voor de bedrijfsoverdracht? Evalueer dan opnieuw je sterktes en zwaktes met de huidige situatie in ogenschouw nemend. Dit geeft een eerlijk beeld van de kracht van je onderneming en de kansen die er liggen voor de nieuwe generatie. Win fiscaal advies in van experts. Van welke regelingen kun je gebruik maken? Hoe past dit binnen de overdracht van je familiebedrijf? Een crisisaanpak is nu voor veel bedrijven niet onvermijdelijk. 

En dan de overdracht zelf

Als je de scenario’s, sterktes/zwaktes van je bedrijf en de crisisaanpak in beeld hebt kun je de volgende stap nemen: het traject voor het overnameproces voorbereiden. Een gestructureerd proces is altijd belangrijk bij een bedrijfsoverdracht, nu dus ook. Bepaal je strategie voor de overdracht, die het raamwerk vormt voor het proces. Houd er wel rekening mee dat het uitstellen van de bedrijfsoverdracht over het algemeen niet goed is voor jou als eigenaar, de werknemers en de opvolgende generatie. Wellicht heb je geen mogelijkheden om je bedrijf binnen de familie over te dragen. Ook dan kunnen we ons voorstellen dat je veel vragen hebt over dit proces in de huidige coronatijd. Dei Capital richt zich specifiek op overnames van familiebedrijven en helpt je met dit traject door mee te denken, te coachen en te adviseren, ook nu.  

Bedrijfsoverdracht buiten de familie

Sta jij aan de vooravond van een bedrijfsoverdracht buiten de familie en kun je momenteel wel wat extra ondersteuning gebruiken? Dei Capital weet als familie-investeringsfonds precies wat er bij zo’n bedrijfsopvolging allemaal komt kijken. Wij kiezen bewust voor duurzame overnames; buy and hold. We hanteren niet voor niets als stelregel ‘wat goed is, dat moet goed blijven’. Met een blik op de toekomst verbeteren we wat beter kan of anders moet – tijdens en ná de coronacrisis. Behoefte aan een informatief gesprek? We staan je graag te woord

Meer nieuws

Meer informatie of kennismaken?

Neem gerust contact op

Dei Capital staat voor balans, kracht en stabiliteit. Een familie-investeringsmaatschappij dat zich primair richt op het participeren in familiebedrijven in de maakindustrie, dienstverlening en handel in Oost Nederland waar bedrijfsopvolging een issue is.

Contact