8 april 2020

Een stap terugzetten voor een stap vooruit

‘Wat goed is, dat moet goed blijven.’ Een stelregel die wij bij Dei Capital hanteren, maar die ook bij veel oud-directeur-grootaandeelhouders hoog in het vaandel staat. Je hebt als dga iets opgebouwd dat je graag ziet voorbestaan. Liefst in een oneindige toekomst! De geschiedenis leert dat een familiebedrijf dat voor een overdracht staat, met diverse uitdagingen te maken krijgt. Ondanks dat deze uitdagingen voor elk bedrijf er anders uitzien, signaleren we over het algemeen wel dezelfde valkuilen. Eén van die veelvoorkomende situaties – die het succes van een overdracht beïnvloeden – is wanneer je als zittende dga geen stap terugdoet. Omdat je dit misschien niet kunt óf niet wilt. 

De functie van de oud-dga

De meerderheid van de oud-dga’s blijft na overname door een volgende generatie, actief in het familiebedrijf, waarbij de functie varieert van manusje-van-alles tot (mede-)directeur. Sommigen hebben moeite om afscheid te nemen en anderen vinden geen enkele opvolger goed genoeg. Weer een ander neemt wat afstand en positioneert zichzelf vooral in een adviserende rol. Sommige oud-dga’s laten na overdracht het familiebedrijf in het geheel los en richten zich op een hobby of op nieuwe activiteiten buiten de organisatie. Al lijkt dat laatste een goede strategie, ook dat brengt weer risico’s met zich mee gelet op de kennisoverdracht. Een stap terugzetten is hoe dan ook van toegevoegde waarde en de invulling daarvan is cruciaal voor een succesvolle overdracht.

Sta stil bij de valkuil ‘geen stap terug kunnen/willen zetten’ 

Wat voor jouw familiebedrijf (en jezelf) gaat gelden laat zich onmogelijk voorspellen. Wel helpt het om even stil te staan bij de valkuilen waar veel oud-directeur-grootaandeelhouders geregeld in stappen. Dit met het oog op de toekomst en continuering van je bedrijf. Het wel of niet een stap terug kunnen zetten is er één die om aandacht vraagt. Als je dit niet voldoende wilt of kunt, beïnvloedt dit hoe dan ook het succes van de volgende generatie. Het remt vernieuwing af en belemmert een succesvolle transitie. Hierbij wat tips om deze valkuil zoveel mogelijk te voorkomen. 

Geef de nieuwe generatie de ruimte

Samenvattend zijn er drie zaken die het zetten van een stap terug vergemakkelijken. In de eerste plaats helpt het om vooraf de bedrijfsstructuur onder de loep te nemen en in de tweede plaats open te staan voor samenwerken en kennisoverdracht. Het derde advies is om als oud-dga even vrijaf te nemen en daarna gestructureerd de betrokkenheid af te bouwen.

Logische, opknipbare structuur

Zet in de eerste plaats een logische (juridische) structuur op voor je bedrijf, zodat je bij de overdracht gemakkelijk keuzes kunt maken en kunt knippen. Zo kan de volgende generatie bijvoorbeeld alleen de werkmaatschappijen overnemen en niet het onroerend goed. 

Samenwerken en kennisoverdracht

Zorg er verder voor dat je openstaat voor samenwerken en dat je een waardevolle kennisoverdracht realiseert. Je hoeft dit niet alleen te doen. Laat de nieuwe generatie je verder helpen bij het vinden van een nieuwe uitdaging, activiteit of project – binnen of buiten het bedrijf. Daartegenover staat dat de nieuwe generatie de tijd moet nemen om de kennis en ervaring bij de oud-dga op te halen. Gun als opvolger bovendien de oude generatie de tijd om de rol van dga volledig los te kunnen laten. 

Vrijaf nemen en afbouwen

Een handige koers die je kunt volgen is om als oud-dga direct na de overdracht een tijdje vrijaf te nemen. Bouw vervolgens een afbouwperiode in met duidelijke termijnen en zorg ervoor dat je financiële betrokkenheid zoveel mogelijk beperkt is. Streef er in elk geval naar dit af te bouwen. 

Succesvolle overdracht

Een dga speelt hoe dan ook een belangrijke rol in het succes van de overdracht van een familiebedrijf. Het wel of niet een stap terug kunnen (of willen) zetten draagt hieraan bij. Elk familiebedrijf verdient een toekomst, maar dan wel een duurzame natuurlijk; dé drijfveer om niet in deze valkuil te stappen.

Geen nieuwe opvolger binnen de familie

De overdracht naar de volgende generatie brengt altijd valkuilen met zich mee, die in ieder familiebedrijf kunnen voorkomen. Maar wat als er geen volgende generatie staat te popelen? Dan is verkopen een voor de hand liggende optie. Een flinke stap. 

De verkoop van een bedrijf dat je eigenhandig groot hebt gemaakt, is de belangrijkste deal die je sluit in je leven. Ben jij als ondernemer de belangrijkste factor van het succes van het bedrijf, dan spelen ook emoties een belangrijke rol in de beslissing om het bedrijf te verkopen of over te dragen. En je bedrijf verkopen aan een partij, waarbij een manager straks rapporteert aan een investeerdersgroep voelt wellicht minder senang. Herkenbaar?

Als familie investeringsfonds dat zich primair richt op het overnemen van familiebedrijven waar bedrijfsopvolging een issue is, kennen wij deze dynamiek als geen ander. Dei Capital adviseert, denkt mee, coacht en investeert. We maken graag tijd voor je. Neem gerust eens contact op voor een persoonlijke kennismaking.

Meer nieuws

Meer informatie of kennismaken?

Neem gerust contact op

Dei Capital staat voor balans, kracht en stabiliteit. Een familie-investeringsmaatschappij dat zich primair richt op het participeren in familiebedrijven in de maakindustrie, dienstverlening en handel in Oost Nederland waar bedrijfsopvolging een issue is.

Contact