TANED Groep heeft per 5 februari 2024 een meerderheidsbelang verworven in L&L Totaal Afbouw, een multidisciplinair afbouwbedrijf in ’s-Hertogenbosch.

Lange adem

Na een aantal jaren bij een afbouwbedrijf gewerkt te hebben, is Mark Legierse in 2004 als stucadoorsbedrijf voor zichzelf begonnen. In de jaren daarna heeft hij de afbouwwerkzaamheden verder uitgebreid en is de organisatie flink gegroeid. Daarmee namen ook de verantwoordelijkheden bij Mark toe wat hem in 2019 tot het punt bracht: hoe nu verder? Mark Legierse: “In 2019 ben ik in contact gekomen met Dei Capital en heb ik kennisgemaakt met Nico Niehoff. Er was toen direct sprake van een goede klik, maar bleek de tijd nog niet rijp voor mij om een externe aandeelhouder aan boord te halen. Wel heb ik altijd het contact met Dei Capital gehouden. Hun investeringsfilosofie die gebaseerd is op continuïteit van het bedrijf, behoud van onze eigen identiteit en een langetermijnvisie, stonden mij enorm aan. In de jaren daarna heb ik op een afstand kunnen volgen hoe vanuit deze filosofie TANED Groep is opgericht en hoe zij met de bedrijven en haar mensen is omgegaan. Dat gaf mij vertrouwen voor deze volgende stap voor mij en L&L Totaal Afbouw en ik ben dan ook trots om toe te treden tot TANED Groep.”

TANED Groep

De participatie in L&L Totaal Afbouw past bij de investeringsfilosofie van Dei Capital en de werkzaamheden van TANED Groep. TANED Groep richt zich namelijk op de afbouw en afwerking van vastgoed voor hoofdzakelijk de zakelijke markt. Vanuit de filosofie van Dei Capital bestaat TANED Groep momenteel uit drie familiebedrijven waar bedrijfsopvolging een issue was. Kenmerkend voor Dei Capital is dat zij een zogenaamde ‘buy & hold’-strategie hanteert vanuit het oogpunt van continuïteit van het bedrijf en behoud van kennis, kunde, werkgelegenheid en eigen identiteit. Nico Niehoff, Managing Partner van Dei Capital: “L&L Totaal Afbouw is een prachtig familiebedrijf dat vanuit Brabant een vooraanstaande positie bij bouwend Nederland heeft verworven. Na de eerste kennismaking met Mark waren wij in 2019 al enthousiast om de activiteiten van L&L Totaal Afbouw toe te kunnen voegen aan TANED Groep. We hebben altijd tegen Mark gezegd dat we geen haast hebben, dus het is mooi om te zien dat Mark nu voor deze samenwerking klaar is. Daarnaast hebben wij de gesprekken met Mark en de mensen van L&L Totaal Afbouw in dit proces als erg prettig ervaren en kijken wij met enthousiasme uit naar de toekomst.”

Verbreding activiteiten TANED Groep

TANED Groep is een samenwerkingsverband van vooraanstaande spelers in de afbouw en afwerking van bestaand en nieuw vastgoed. De bedrijven binnen TANED Groep opereren zelfstandig en versterken elkaar waar mogelijk. Door de participatie in L&L Totaal Afbouw wordt de positie van TANED Groep in Zuid Nederland vergroot. Daarnaast worden de afbouwwerkzaamheden van TANED Groep versterkt op het gebied van buitengevelisolatie aangezien L&L Totaal Afbouw een van de grootste spelers op dit gebied is.

L&L Totaal Afbouw blijft net als de andere bedrijven van TANED Groep zelfstandig in de markt opereren. De dagelijkse leiding van L&L Totaal Afbouw blijft in handen van Mark Legierse waarbij hij wordt ondersteund door het management van L&L Totaal Afbouw en de mensen van TANED Groep. Mark houdt na de participatie samen met het management een minderheidsbelang in L&L Totaal Afbouw.

Over L&L Totaal Afbouw

In 2004 heeft Mark Legierse L&L opgericht als traditioneel binnen- en buitenstucadoorsbedrijf. In een periode van 20 jaar heeft Mark de werkzaamheden van L&L Totaal Afbouw verder uitgebreid en levert zij tegenwoordig een breed scala aan afbouwwerkzaamheden voor uiteenlopende projecten aan haar zakelijke klanten in Zuid- en West-Nederland. L&L Totaal Afbouw heeft daarbij een vooraanstaande positie op het gebied van buitengevelisolatie in Nederland opgebouwd. Bij het bedrijf zijn 35 medewerkers in dienst en dagelijks zijn cira 125 mensen werkzaam op de projecten van L&L Totaal Afbouw.

Over TANED Groep

TANED Groep is de moedermaatschappij van vooraanstaande spelers in de afbouw en afwerking van bestaand en nieuw vastgoed: Rikkert Afbouwgroep, Rosendaal SchilderGroep en Wessels Groep. De van oorsprong familiebedrijven uit het oosten van Nederland zijn voornamelijk actief in de seriematige nieuwbouw, renovatie en transformatie van (bedrijfs)panden en ontzorgen de grotere bouwbedrijven in Nederland. Daarnaast levert TANED Groep vloer- en wandtegels, sanitair en maatwerk natuursteenproducten zoals vensterbanken, dorpels en werkbladen aan de particuliere en zakelijke markt vanuit haar vestigingen in Twente en de Achterhoek.

Bij TANED Groep zijn na de participatie in L&L Totaal Afbouw circa 325 mensen in dienst en worden inclusief onderaannemers en ZZP-ers dagelijks ruim 800 mensen op de diverse projecten aangestuurd. De groepsomzet bedraagt € 110 miljoen.

Auke Borckink kwam in zijn zoektocht naar bedrijfsopvolging in contact met Nico Niehoff van Dei Capital. Er was direct een klik en in de zomer van 2019 werd de participatie van Dei Capital in Wessels Groep een feit. Auke Borckink was verzekerd van opvolging én wist zijn belang als aandeelhouder in Wessels Groep te vergroten. Sinds 2020 is Auke Borckink tevens mede-aandeelhouder van TANED Groep. Hij vertelt over de weg ernaartoe.

“De bedrijven van de Wessels Groep (Wessels Tegels, Corbeel & Greven Natuursteen en Betting Ressing) zijn al jaren begrippen in de Nederlandse bouwwereld. Met het oog op de toekomst en de leeftijd van de toenmalige eigenaren gingen wij enkele jaren terug op zoek naar een geschikte opvolger.

Ik was voor een klein deel mede-eigenaar. In de zoektocht naar een opvolger spraken we met een aantal private equity partijen. Zij hebben de insteek om een bedrijf na 5 tot 7 jaar weer door te verkopen. Dat sprak mij niet aan. Wij investeren hier namelijk op alle manieren in ons bedrijf. Niet alleen in geld, maar ook in onze mensen en die gunnen wij het allerbeste. Dei Capital doet het anders dan private equity partijen en kiest bewust voor duurzame participaties; buy and hold. Toen ik met Nico sprak was er direct een klik. Het voelde goed.”

Financiële kennis en inzicht in wat de toekomst gaat brengen

“Alle bedrijven binnen de Wessels Groep hebben een eigen cultuur. Voor elk bedrijf zijn er andere kansen en mogelijkheden. Het gaat dus echt om maatwerk. Nico’s visie sprak mij direct aan: ‘wat goed is, dat moet goed blijven’. Nico is heel benaderbaar. Dat is prettig. Je doet tenslotte zaken met mensen en niet met een bedrijf. Zo werkt dat bij Wessels ook. Menselijk contact staat voorop.

We zijn inmiddels vier jaar verder en nog steeds blij met de participatie van Dei Capital. De financiële kennis en het inzicht dat zij meebrengen, geeft zicht op de toekomst en het brengt rust. Wij kijken niet alleen achterom, maar vooral vooruit. We zien helder wat de toekomst gaat brengen.

Bas Coumans en Stijn Kamphuis zijn elke week bij ons op locatie. Nico is er zo’n 1 keer per maand. We spreken en sparren over van alles. Aan de voorkant ontvouw je allerlei ideeën en spreek je doelstellingen af met elkaar. Sommige doelstellingen haal je wel, anderen niet. Er heerst bij Dei Capital geen ‘afrekencultuur’. Dat is prettig. Natuurlijk spreken we erover wanneer doelstellingen niet behaald worden, maar altijd constructief. Wij werken in de Achterhoek. De no-nonsens cultuur die wij hebben, past ook goed bij het team van Dei Capital. Laagdrempelig en goed benaderbaar. Geen rangen en standen.”

TANED Groep

De bouwkolom staat voor een enorme uitdaging: bouw van 100.000 woningen op jaarbasis en de verduurzaming en renovatie van het huidige woningbestand. Om dit te kunnen bereiken is schaalgrootte noodzakelijk. Vanuit deze visie richtte Dei Capital in 2020 TANED Groep op, waarbij de krachten van Rikkert Afbouwgroep en Wessels Groep werden gebundeld. Sinds 2022 is ook Rosendaal Schildergroep onderdeel van de TANED Groep. Auke Borckink is mede-aandeelhouder. De meerderheid van de aandelen in TANED Groep wordt gehouden door Dei Capital. 

“Deel kunnen nemen aan TANED Groep was een mooie kans. Alle bedrijven opereren zelfstandig en op geheel eigen wijze. De één op lange termijn, de ander kort, de een voornamelijk in renovatie, de ander in nieuwbouw. In het verleden waren we elkaars concurrent en kwamen we elkaar tegen in de markt. Nu werken we samen aan projecten. Als een gezamenlijke opdrachtgever ergens tegenaan loopt, dan lossen wij dat samen op. De opdrachtgever heeft er alleen maar baat bij. Er is synergie in werkzaamheden, maar ook in communicatie en planning.

Binnen TANED Groep kijken we gezamenlijk naar de toekomst. De markt is grillig en de bouwsector is vrij conservatief. Doordat de regering nu weinig besluit, is het lastig te voorspellen wat de toekomst gaat brengen. Gelukkig hebben wij een goed gevulde portefeuille aan opdrachten. Nieuwbouw loopt terug, maar aan de andere kant is renovatie des te belangrijker. Daar zijn we zeer actief in. Er vindt dus wat verschuiving plaats. We hebben goede vakmensen in huis, maar ook een flexibele schil waardoor we goed kunnen meebewegen. Daarnaast hebben we een waardevol netwerk aan ZZP’ers, waar we al lange tijd mee samenwerken, én hebben we gelukkig altijd voldoende instroom aan jong talent uit het vak.”

Bas Coumans (43 jaar) maakte 1 juni 2020 de overstap van de advieswereld naar Dei Capital. We blikken terug op zijn eerste 3 jaar.

‘De afgelopen drie jaar zijn omgevlogen. Dat komt enerzijds door de uiteenlopende mensen waar ik mee werk en anderzijds door de diversiteit binnen het werk. Wij doen veel verschillende dingen binnen Dei Capital, zowel voor ‘ons bedrijf’ als voor onze participaties. Voor Dei Capital houden wij ons vooral bezig met mogelijke nieuwe participaties, terwijl de werkzaamheden voor de participaties variëren van meewerkende administratieve kracht tot financieel directeur of strategisch adviseur.’

Een nieuwe rol

In zijn vorige rol als adviseur richtte Bas zich vooral op de transactie. ‘Als een overname was afgerond, ging ik weer verder met een nieuw project. Als we nu de transactie hebben afgerond, begint eigenlijk pas het echte werk. We hebben dan vaak al samen met het management van de participatie een strategisch en operationeel plan gemaakt voor de komende jaren, wat we vervolgens oppakken en uitvoeren. Op die manier werk je áán het bedrijf in plaats van voor of in het bedrijf en dat bevalt me goed. Je ziet vervolgens wat dit oplevert en we voegen daadwerkelijk iets toe. Of dat nu een bepaald financieel resultaat is, een verandering in de organisatie of een wijziging van de strategie. Het mooie bij Dei Capital is dat we de bedrijven zelfstandig laten met behoud van eigen organisatie en cultuur. Daardoor bepaalt het management ook waar we ze kunnen ondersteunen en assisteren. Ik zie het als een menukaart. Vanuit Dei Capital kunnen we van alles voor ze betekenen. Maar als het management de organisatie op orde heeft en daardoor ook geen vraagstukken heeft, dan zijn ze tot niets verplicht. Natuurlijk zijn we wel proactief en zeker niet afwachtend, dus doorgaans komen vraagstukken waarmee we de managementteams kunnen helpen vanzelf onze kant op.

Persoonlijke ontwikkeling 

Dat gaf ook weer een nieuwe dimensie aan mijn werk. Als adviseur was mijn positie ten opzichte van mijn klant relatief eenvoudig: je analyseert de informatie die je krijgt, je brengt op basis van je kennis en ervaring je advies uit en het is vervolgens aan het bedrijf of ze dit opvolgen. Dat is en voelt nu anders. Ik ben namelijk erg gedreven en resultaatgericht, dus kon mij in het begin weleens ergeren als veranderingen niet werden doorgevoerd of verbeteringen niet werden gerealiseerd. En aangezien ik geen pokerface heb, was dat ook direct weer zichtbaar voor anderen. Niet erg bevorderlijk, zeg maar. Externe persoonlijke trainingen hebben mij geholpen om met het spanningsveld van adviseur, directeur en aandeelhouder om te gaan. Ik weet nog beter wie ik ben en weet beter om te gaan met de visie en reactie van anderen. Die nieuwe houding komt een constructieve samenwerking ten goede. De kunst is om vanuit mijn rol zowel betrokken te blijven als afstand te houden.’

Nico Niehoff is de founder van Dei Capital. Hij houdt zich vooral bezig met de grote lijnen en de strategie bij Dei Capital en haar participaties. De operationele zaken liggen bij Bas. Bas begeleidt daarnaast Stijn Kamphuis, die er als investment associate werkzaam is. ‘Nico en ik vullen elkaar mooi aan. Nico heeft een echte ondernemersmentaliteit en ziet in mijn ogen overal kansen. Ik analyseer deze vervolgens en werk ze samen met Stijn verder uit. Daarnaast is Nico doorgaans diplomatieker in zijn communicatie dan ik. Een natuurlijke rolverdeling als ‘good cop, bad cop’, zeg maar. Verder is het heel leuk om mijn kennis met Stijn te delen. Het is mooi om hem bij te staan en te zien hoe hij zich vakinhoudelijk en persoonlijk ontwikkelt.’

Heldere visie

‘De afgelopen jaren zijn we bij Dei Capital nog scherper geworden in onze keuzes. We kijken goed welke bedrijven en mensen bij ons passen en welke niet. Hier kom je alleen maar achter door veel bedrijven te bezoeken en gesprekken te voeren met elkaar. Ook de huidige economische omstandigheden vragen erom dat we vindingrijk blijven. Sinds de pandemie is het mijn ervaring dat het moeilijker is om een transactie tot een afronding te brengen. Wij zien dat verkopers sneller van tafel weglopen, dat banken op basis van andere uitgangspunten willen financieren, maar ook dat veel hogere biedingen worden gedaan door andere investeerders. Snappen doe ik het niet altijd, maar het is ook een beetje ‘part of the game’. Toch is het hele proces hetzelfde gebleven en is ook het aantal bedrijven waarmee we in gesprek gaan niet anders dan voorheen. We hebben gelukkig geen haast, we hoeven niets, maar zouden het wel leuk vinden om ieder jaar minimaal één transactie te doen.’

Dei Capital is inmiddels een bekende partij voor velen, ook al is het nog maar een jong bedrijf. ‘Veel bedrijven komen bij ons via ons netwerk van transactie-adviseurs en accountants. En soms benaderen ze ons rechtstreeks. Slechts een klein deel van onze mogelijke participaties benaderen we zelf. Dat deel is ook het lastigste. Welk bedrijf past nu goed bij ons qua visie, organisatie en cultuur? Toch wel familie- of DGA-geleide bedrijven met compacte managementteams. Dus bedrijven waar een informele structuur heerst met hoge betrokkenheid van de directeur-eigenaar. Wij zien dat bij dit type bedrijven vaak strakke financiële rapportages ontbreken en dat ze een menselijk personeelsbeleid voeren. Dat informele en menselijke vind ik fijn, daarbinnen voel ik me thuis. Bij het financiële deel voel ik me gezien mijn achtergrond helemaal als een vis in het water. Daardoor kan ik samen met Stijn snel inhoudelijke toegevoegde waarde leveren. Al betekent het ook dat we in het begin heel veel vragen stellen over het waarom. Dat is best wennen voor de mensen. Zeker als ze al jaren gewend zijn aan een bepaalde manier van werken.’

De toekomst

Bas zit helemaal op zijn plek bij Dei Capital. ‘Drie jaar geleden was er nog geen concreet functieprofiel en heb ik naar eigen inzicht en in overleg met Nico invulling gegeven aan deze dynamische rol. Geen dag is hetzelfde en ik merk dat ik mij nog iedere dag verder ontwikkel. Ook de veelzijdigheid en variatie in bedrijven waar we mee samenwerken, houden het uitdagend en afwisselend. Dat maakt dat ik het enorm naar mijn zin heb. En met onze ambitie om verder te blijven groeien zal ook in de toekomst voldoende variatie en uitdaging op mijn pad komen.’

 

Na het onverwachte overlijden van Patrick Rosendaal in juli 2021 zochten de eigenaren van Rosendaal Schildergroep, Sander Rosendaal en Christa Rosendaal-Timmermans, naar een passende oplossing voor de toekomst van het familiebedrijf.

Sander Rosendaal: “Mijn broer en compagnon viel plotseling weg. Via via kwam ik in contact met Dei Capital. Mijn gevoel bij het eerste gesprek met Bas en Nico was direct goed. Ze communiceren prettig en helder. Ze dachten direct met ons mee. Ook met het oog op de toekomst en zelfs met het oog op de generatie na ons. Dat Dei Capital geen commerciële investeerder is, die wilde doorverkopen, voelde heel goed. Die langetermijnvisie sprak ons aan.

Wij voerden het eerste gesprek in september 2021 en de handtekening werd in mei 2022 gezet. Dat zegt veel. Het traject verliep volledig naar wens. Wij hadden intern de boel op de orde, dat scheelt natuurlijk ook. Maar we hebben ook geen tijd en energie gestopt in andere trajecten. 

Inmiddels zijn we een jaar verder en daar waar we op hoopten, gebeurt ook daadwerkelijk. Ik spreek Bas en Stijn wekelijks. Ook Nico schuift frequent aan. Ze adviseren bedrijfsmatig en zijn zeer pro actief. Als het gaat om cijfers, de resultaten, hebben zij ongekend veel kennis en inzicht. Ik heb er echt een meer dan volwaardige sparringpartner aan. We spreken ook over de daily business. En zijn er gemeenschappelijke klanten binnen de TANED Groep? Dan kijken we actief naar de kansen die dat biedt. De gebundelde krachten vanuit die hoek zorgen bijvoorbeeld ook voor een inkoopvoordeel. 

De no nonsense houding van Dei Capital past goed bij ons ondernemerschap. Zij denken zeer praktisch mee, maar kijken ook verder dan alleen maar naar de cijfers. Ze zijn open, laagdrempelig en pro actief. We passen goed bij elkaar!”

Dit najaar is Stijn Kamphuis twee jaar in dienst bij Dei Capital als Investment Analyst. Een mooi moment om terug te blikken én vooruit te kijken!

 

Hoe kwam je bij Dei Capital terecht?

Ik had mijn studie bedrijfskunde aan de Universiteit van Twente afgerond toen ik getipt werd door een kennis van me. Hij was als transactieadviseur betrokken bij een overnametraject met Dei Capital en vertelde me over de overnamemarkt. Hij bracht kort daarna de vacature van Investment Analyst bij Dei Capital onder mijn aandacht. Ik werd enthousiast, solliciteerde en werd uitgenodigd voor een gesprek met Nico Niehoff. Ons gesprek was open en er was direct een goede klik. Ik denk dat Nico dat ook voelde. Hij zei dat hij wel wat van zijn jongere versie in mij herkende: jong, uit een dorp, intelligent, bescheiden, ietwat verlegen en toch ook wel ambitieus. Althans, dat vond Nico, haha. En zo is hij ook ooit begonnen, vertelde hij. Tijdens het gesprek met Nico, werd ik nóg enthousiaster. Ik was onder de indruk van de filosofie van Dei Capital; om van dat mooie ondernemerschap, het levenswerk van een familie, de ziel te willen behouden na de overname. Dat is echt een wezenlijk verschil ten opzichte van andere private equity partijen. Het sprak mij direct aan. Tot mijn grote vreugde werd ik aangenomen.

 

Ook in de praktijk past het goed

Onervaren als ik destijds was, was het natuurlijk een sprong in het diepe. Vanaf dag 1 heb ik veel variatie in mijn werkzaamheden. Geen dag is hetzelfde. Dit zorgt ervoor dat ik geregeld uit mijn comfort zone stap en veel verschillende facetten van het bedrijfsleven zie. Dat is natuurlijk ontzettend leerzaam!

Het werk is in principe tweeledig. Soms ben ik heel bedrijfskundig bezig: (waar gaat de markt heen, wat zijn de ontwikkelingen en hoe kunnen we daar met onze bedrijven op inspelen etc.) en het volgende moment ben ik bezig met private equity en M&A werkzaamheden. Enerzijds zijn er dus de overnames, het signaleren van nieuwe overnamekandidaten, de bedrijfswaarderingen, investeringscasussen, boekenonderzoeken, etc. Anderzijds hebben we de bedrijven uit onze portefeuille, die we terzijde staan met advies en financiële ondersteuning. Ik verzorg bij een aantal bedrijven bijvoorbeeld de maand- en kwartaalcijfers, sluit aan bij management-overleggen en strategiesessies en wordt geregeld ingeschakeld voor ad-hoc vraagstukken op financieel gebied. Ik vind het erg leuk om dit samen met de mannen op te pakken. Ik merk dat we hier met Dei Capital echt van toegevoegde waarde  zijn voor de bedrijven in onze portefeuille. En dat geeft me energie! De ‘hands on’ betrokkenheid van Dei Capital is precies wat ik twee jaar geleden zocht toen ik mij oriënteerde voor een baan in de overnamewereld. Ik ben blij dat ik dit bij Dei Capital heb gevonden.

 

Wat heb je geleerd in de afgelopen twee jaar?

Wat ik heb geleerd? Tja, de kennis van mijn collega’s Bas Coumans en Nico Niehoff is echt indrukwekkend. Dat ervaar ik dagelijks. Zij zitten zó goed in hun rol, weten zó goed waar ze het over hebben, daar leer ik heel veel van. We werken in een klein en hecht team waardoor ik bij heel veel zaken betrokken word. Direct zo op niveau mee mogen kijken is een geweldig leertraject waar ik erg van geniet. Daarnaast past de wederzijdse betrokkenheid, openheid en aandacht voor elkaar erg goed bij mij.

 

Hoe kijk je naar de toekomst?

Ik word wel eens benaderd voor een gesprek door een andere partij in de markt, maar voel me volledig op mijn plek bij Dei Capital. Nico heeft me toen ik net was afgestudeerd het vertrouwen gegeven en mij in staat gesteld om veel te leren. Dat creëert binding en loyaliteit. Ik krijg alle ruimte me te ontwikkelen en heb al diverse trainingen afgerond. Ik ben momenteel ook bezig met een leertraject van een jaar voor zowel vakinhoudelijke als persoonlijke ontwikkeling. Nico heeft ooit een vergelijkbaar traject gevolgd en adviseerde me dit te doen omdat we een beetje uit hetzelfde hout gesneden zijn. Zo’n kans laat ik natuurlijk niet liggen! Ik heb het gevoel dat ik er vanaf dag 1 bij ben en voel daarom een grote betrokkenheid bij Dei Capital. Ik kijk daarom ook erg uit naar alles wat er nog komt: een grotere portefeuille, meer bedrijven op duurzame wijze beter maken en daarmee onze filosofie verder uitbouwen. Ik heb er zin in!

TANED Groep heeft per 30 mei 2022 een meerderheidsbelang verworven in Rosendaal Schildergroep, een vooraanstaande speler op het gebied van schilderwerk, wandafwerking en beglazing met meer dan 40 jaar historie.

Continuiteit

Na het onverwachte overlijden van Patrick Rosendaal in juli 2021 zochten de eigenaren Sander Rosendaal en Christa Rosendaal-Timmermans naar een passende oplossing voor de toekomst van het familiebedrijf. Sander Rosendaal: “In het najaar van 2021 zijn wij in gesprek geraakt met Dei Capital over hun visie en de activiteiten van TANED Groep. De continuïteit van Rosendaal Schildergroep met behoud van eigen identiteit stond in deze gesprekken centraal. Dei Capital en de directies van de bedrijven van TANED Groep delen deze visie. Wij zijn dan ook trots dat wij met de toetreding van TANED Groep tot Rosendaal Schildergroep een strategische partner hebben gevonden.”

Dei Capital

De participatie in Rosendaal Schildergroep past uitstekend bij de investeringsfocus en -filosofie van Dei Capital. Zij richt zich namelijk op familiebedrijven in Oost-Nederland waar bedrijfsopvolging een issue is. Kenmerkend voor Dei Capital is dat zij een zogenaamde ‘buy & hold’-strategie hanteert vanuit het oogpunt van continuïteit van het bedrijf en behoud van kennis, kunde en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Nico Niehoff, Managing Partner van Dei Capital: “Rosendaal Schildergroep is een prachtig familiebedrijf dat een toonaangevende positie bij bouwend Nederland heeft verworven. Na de eerste kennismaking waren wij direct enthousiast om de activiteiten van Rosendaal Schildergroep toe te kunnen voegen aan TANED Groep. Daarnaast hebben wij de gesprekken met Sander, Christa en de mensen van Rosendaal als erg prettig ervaren en kijken er dan ook naar uit om met deze mensen samen te mogen werken”.

Verbreding activiteiten TANED Groep

De bouwkolom staat voor een enorme uitdaging: bouw van 100.000 woningen op jaarbasis en de verduurzaming en renovatie van het huidige woningbestand. Om dit te kunnen bereiken wordt industrialisatie belangrijker en hiervoor is schaalgrootte noodzakelijk. Vanuit deze visie is TANED Groep in 2020 opgericht waarbij de krachten van Rikkert Afbouwgroep en Wessels Groep werden gebundeld. De activiteiten op het gebied van schilderwerk, wandafwerking en beglazing van Rosendaal Schildergroep sluiten goed aan op de reeds bestaande afbouwwerkzaamheden van TANED Groep.

Rosendaal Schildergroep blijft net als Rikkert Afbouwgroep en Wessels Groep zelfstandig in de markt opereren. De dagelijkse leiding van Rosendaal Schildergroep blijft in handen van Sander Rosendaal waarbij hij wordt ondersteund door zijn team op de vestigingen in Beek en Vianen. Sander en Christa blijven na de participatie door TANED Groep eveneens aandeelhouder van Rosendaal.

Over Rosendaal Schildergroep

Rosendaal Schildergroep is in 1981 opgericht door zijn Josef en Trudy Rosendaal en is sinds 1994 in Beek gevestigd. In 2006 is het bedrijf overgedragen aan de tweede generatie en in 2019 heeft de onderneming een vestiging in Vianen geopend. In haar meer dan 40-jarige bestaan heeft Rosendaal Schildergroep een uitstekende reputatie opgebouwd bij haar zakelijke en particuliere klanten in geheel Nederland. Bij het bedrijf zijn ruim 50 medewerkers in dienst en dagelijks zijn 100 mensen werkzaam op de projecten van Rosendaal.

Over TANED Groep

TANED Groep is in 2020 door Dei Capital opgericht na de bundeling van de krachten van Wessels Groep en Rikkert Afbouwgroep. De van oorsprong familiebedrijven uit het oosten van Nederland zijn voornamelijk actief in de seriematige nieuwbouw, renovatie en transformatie van (bedrijfs)panden en ontzorgen de grotere aannemers in Nederland. Daarnaast levert TANED Groep vloer- en wandtegels, sanitair en maatwerk natuursteenproducten zoals vensterbanken, dorpels en werkbladen aan de particuliere en zakelijke markt vanuit haar vestigingen in Twente en de Achterhoek.

Bij TANED Groep zijn na de participatie in Rosendaal Schildergroep circa 300 mensen in dienst en worden inclusief onderaannemers en ZZP-ers dagelijks ruim 700 mensen op de diverse projecten aangestuurd. De groepsomzet bedraagt € 90 miljoen.

LICHTENVOORDE/BAARN – MAY Tegelwerken is per 26 februari 2021 onderdeel geworden van Wessels Tegels. Wessels Tegels werkt al vanaf 2017 met Mehmet Yilmaz, directeur en eigenaar van MAY Tegelwerken, en zijn team samen. Via MAY Tegelwerken zijn dagelijks 30 tot 35 tegelzetters werkzaam op projecten van Wessels Tegels en de eigen relaties van MAY Tegelwerken.

Mehmet Yilmaz: “Vanaf de oprichting van MAY Tegelwerken is de onderneming flink gegroeid. Om de klanten van MAY Tegelwerken naar de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, is verdere professionalisering van de organisatie nodig. Wessels Tegels heeft deze organisatie al staan. De overname biedt mij dus de mogelijkheden gebruik te maken van de kennis en ervaring van Wessels Tegels en daarbij mij nog meer te richten op onze projecten en relaties.”

Auke Borckink, directeur Wessels Tegels: “Ik heb veel respect voor de wijze waarop Mehmet in de afgelopen jaren MAY Tegelwerken heeft opgebouwd. Wij werkten daarbij altijd met veel plezier en succes samen. Ik kijk er naar uit om komende jaren samen met Mehmet en zijn team allerlei projecten op het gebied van vloer- en wandafwerking op te pakken en de organisatie verder te professionaliseren.”

Mehmet Yilmaz zal de dagelijkse leiding houden van MAY Tegelwerken en voor haar klanten, leveranciers en onderaannemers het eerste aanspreekpunt blijven.

Wessels Tegels

Wessels Tegels is een landelijk werkend en toonaangevend tegelzettersbedrijf dat inmiddels bijna 50 jaar bestaat. Wessels Tegels is onderdeel van de Wessels Groep. Tot de Wessels Groep behoren tevens Corbeel & Greven Natuursteen (Winterswijk), Dove Natuursteen (Enschede) en Betting Ressing Tegels & Sanitair (Groenlo). Corbeel & Greven Natuursteen en Dove Natuursteen zijn twee productiebedrijven van alle denkbare natuursteen producten zoals urn- en grafmonumenten, keukenbladen, vensterbanken, raamdorpels en deurdorpels. Betting Ressing Tegels & Sanitair is een groothandel op het gebied van sanitair, natuursteen, laminaat, pvc, wand- en vloertegels voor de zakelijke en particuliere markt. Voor de Wessels Groep zijn 150 mensen werkzaam.

 

Dei Capital heeft per 17 juli 2020 een meerderheidsbelang verworven in Rikkert Afbouwgroep en de aan haar gelieerde ondernemingen. Dei Capital heeft daartoe TANED Groep opgericht, waarna zij samen met het management van Rikkert Afbouwgroep de aandelen heeft overgenomen van de huidige eigenaren Robert Rikkert en Frank ten Berge.

Continuïteit

Door een unieke bundeling van bouwactiviteiten is Rikkert Afbouwgroep één van de grotere afbouwers van Nederland. De kracht van Rikkert Afbouwgoep is het aanbieden van verschillende disciplines onder één dak. Rikkert Afbouwgroep is de laatste jaren zowel autonoom als door overnames flink gegroeid. Met het oog op de toekomst zochten eigenaren Robert Rikkert en Frank ten Berge naar een geschikte opvolger.

Robert Rikkert: “Voor ons stond centraal dat de waarden van het familiebedrijf Rikkert gecontinueerd worden. Ik ben daarom blij dat we in TANED Groep en het huidige management van Rikkert Afbouwgroep geschikte overnamepartners hebben gevonden die dezelfde filosofie delen”. 

TANED Groep

Dei Capital en Auke Borckink hebben vorig jaar Wessels Groep overgenomen. Wessels Groep is gelijk met de participatie in Rikkert Afbouwgroep onder gebracht in TANED Groep, waarbij Robert Rikkert is toegetreden als aandeelhouder van TANED Groep. 

De bouwkolom staat de komende jaren voor een grote uitdaging om zowel de bouw van meer nieuwbouwwoningen te realiseren alsmede de verduurzaming en renovatie van het huidige woningbestand. Om dit te kunnen bereiken wordt industrialisatie belangrijker en hiervoor is schaalgrootte noodzakelijk. Door de bundeling van de krachten van Rikkert Afbouwgroep en Wessels Groep zijn beide ondernemingen in staat hun klanten in de bouwkolom verder te ontzorgen.

Zowel Rikkert Afbouwgroep als Wessels Groep blijven autonoom werken. De huidige directie- en managementteams blijven ongewijzigd en beide ondernemingen zullen respectievelijk hun hoofdkantoren in Enter en Lichtenvoorde aanhouden. De ondernemingen binnen TANED Groep realiseren gezamenlijk een omzet van circa €65 miljoen en bieden aan zo’n 550 medewerkers werk.

Nieuwe eigenaren

Dei Capital richt zich op de participatie in familiebedrijven in Oost-Nederland waar bedrijfsopvolging een issue is. Kenmerkend hierbij is de zogenaamde buy & holdstrategie. 

Nico Niehoff, Managing Partner van Dei: “Zowel Rikkert Afbouwgroep als Wessels Groep hebben in Nederland een toonaangevende positie verworven bij bouwend Nederland. Ik zie er naar uit om samen met de managementteams van Rikkert Afbouwgroep en Wessels Groep te werken aan het verder uitbouwen van beide bedrijven”.

Over Rikkert Afbouwgroep

Rikkert Afbouwgroep is een landelijk werkend en toonaangevend afbouwbedrijf dat inmiddels ruim 30 jaar bestaat. Vanuit een modern en efficiënt bedrijfspand in Enter worden dagelijks circa 400 vakbekwame medewerkers aangestuurd op het gebied van afbouw, afwerkvloeren, tegelwerken, systeemwanden & plafonds en metselwerken. Als één van de grotere afbouwers in Nederland hanteert Rikkert een multidisciplinaire aanpak. Dankzij haar expertise op het gebied van afbouw en metselwerken wordt bouwend Nederland ontzorgt op alle afbouwgebieden. Meer informatie op: www.rikkertafbouwgroep.nl.

Over Wessels Groep

Wessels Groep bestaat uit Wessels Tegels, Corbeel & Greven natuursteen en Betting en Ressing. Wessels Tegels is een landelijk werkend en toonaangevend tegelzettersbedrijf dat inmiddels meer dan 47 jaar bestaat. Vanuit een zeer modern en efficiënt bedrijfspand in Lichtenvoorde worden dagelijks circa 150 vakbekwame medewerkers aangestuurd voor de complete afbouw van zeer uiteenlopende projecten. Tot haar opdrachtgevers behoren alle grotere bouwbedrijven. Voor grote conceptbouwers fungeert Wessels Tegels als een betrouwbare partner in tegelwerk en natuursteen. Vanuit haar eigen natuursteenbedrijf Corbeel & Greven te Winterswijk worden vensterbanken, dorpels en complete buitengevels geproduceerd, geleverd en gemonteerd. Meer informatie op: www.wesselstegels.nl.

Adviseurs

Incorpe Corporate Finance adviseurs hebben verkopers begeleid met de verkoop aan TANED Groep. Damste Advocaten & Notarissen en Holl & Gort Accountants & Belastingadviseurs hebben Dei Capital en TANED begeleid met de overname.

Techmar, producent en leverancier van 12 volt buitenverlichting, zet een volgende stap in haar groei met de meerderheidsparticipatie door Dei Capital. De dagelijkse leiding van Techmar blijft in handen van mede-eigenaar Gert Nijland. Oprichter Roy Middelbos is na de toetreding van Dei Capital teruggetreden als directeur en eigenaar. 

Nico Niehoff over Techmar: “Techmar heeft in haar bijna 20-jarige historie een prachtige range aan 12 volt buitenverlichtingsproducten ontwikkeld en succesvol op de markt geïntroduceerd. De onderneming heeft een geweldige groei doorgemaakt en wij kijken er naar uit om samen met het team van Techmar deze groei door te zetten.”

Gert Nijland over Dei Capital: “Ik ben er trots op wat Roy en ik bereikt hebben met Techmar. Voor de volgende stap was het binnenboord halen van een ervaren en kundig investeerder onontbeerlijk. Ik ben er zeker van die in Dei Capital te hebben gevonden, en zo onze organisatie verder te kunnen professionaliseren, nog meer te kunnen innoveren en ons marktaandeel te kunnen vergroten. Roy bedank ik voor de mooie succesvolle jaren en ik wens hem alle succes bij zijn volgende uitdagingen.”

Roy Middelbos: “Na bijna 20 jaar Techmar is het tijd voor een volgende stap, weloverwogen heb ik besloten terug te treden uit ons mooie bedrijf. Gert wil ik bedanken voor de intense en succesvolle samenwerking, ik kijk met trots terug op wat we samen bereikt hebben. Gert, Nico en Bas wens ik heel veel succes met het verder uitbouwen van Techmar. Vol ideeën en energie zie ik de toekomst zonnig tegemoet.”

Over Techmar

Techmar staat al sinds 2002 bekend om haar kwalitatieve 12 volt buitenverlichting en haar merken Garden Lights, Lightpro en Ludeco. Techmar ontwerpt, produceert en levert armaturen voor verschillende toepassingen en markten. De onderneming is gevestigd in Hengelo (Ov). De productie vindt OEM plaats in China. Techmar levert aan tuincentra, bouwmarkten, (online) groothandels en distributeurs in meer dan 40 landen over de hele wereld. In haar vestiging in Hengelo beschikt Techmar over een showroom, waar zij potentiële klanten kan ontvangen om haar assortiment en winkelpresentaties te presenteren.

Bas Coumans (40 jaar) is met ingang van 1 juni 2020 gestart als Investment Director bij Dei Capital. Coumans maakt de overstap vanuit KroeseWevers, waar hij opereerde als Directeur Corporate Finance. Hij brengt ruime ervaring in de fusie- en overnamemarkt en accountancy met zich mee.

Duurzame overnames

“Een gemeenschappelijke relatie stelde Nico Niehoff en mij aan elkaar voor. Tijdens onze kennismaking was algauw duidelijk waarom; ook wij herkenden de match.”, aldus Bas Coumans. Met name het duurzame karakter in de dienstverlening van Dei Capital spreekt hem aan. “Bij de bestaande participaties, zie je in de praktijk terug dat Dei Capital daadwerkelijk verbeteringen doorvoert na de overname. Continuïteit van de organisatie staat voorop, zowel financieel als inhoudelijk. In tegenstelling tot Private Equity partijen, koopt Dei Capital familiebedrijven niet aan met de intentie om het bedrijf door te verkopen. Dei Capital kiest heel bewust voor duurzame overnames; dat spreekt mij aan. ”

Familiebedrijven tijdens Corona

Naast een adviesrol op strategisch en tactisch niveau bij bestaande participaties, zoals bij de Wessels Groep, zal Coumans zich ook bezighouden met de acquisitie van nieuwe overnames, al is dat laatste verre van noodzakelijk door het grote aanbod. Ook in de huidige Corona-tijd is het namelijk ‘business as usual’ bij Dei Capital. ‘Alleen met de eerste kennismakingen merk je iets van Corona. Die eerste handdruk bij een kennismaking ontbreekt nu vanzelfsprekend. Dat voelt wat onwennig en afstandelijk, maar dat valt gelukkig gauw weg, zodra we in gesprek zijn. Ik heb een hands-on instelling, die goed past bij familiebedrijven. Van de eerste stappen richting een overname tot aan het optimaliseren van een organisatie na aankoop, dat complete en dynamische traject, daar kijk ik naar uit.”

Nico Niehoff: “Bas brengt veel kennis en ervaring mee uit zijn voorgaande rollen. Hiermee kunnen wij nog beter dan voorheen onze participaties begeleiden met het bereiken van de doelstellingen. Daardoor kunnen wij duurzaam waarde blijven toevoegen aan onze participaties.”

Meer informatie of kennismaken?

Neem gerust contact op

Dei Capital staat voor balans, kracht en stabiliteit. Een familie-investeringsmaatschappij dat zich primair richt op het participeren in familiebedrijven in de maakindustrie, dienstverlening en handel in Oost Nederland waar bedrijfsopvolging een issue is.

Contact